Kullanım Koşulları Sözleşmesi 
PORTAL KULANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.1. Bu internet sitesini (Kısaca "PORTAL" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde "PORTAL"ı kullanmaktan vazgeçiniz. "PORTAL" sahibi bu “PORTAL”da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "PORTAL”ı ve “PORTAL” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. 1.2. Bu “PORTAL”ın sahibi "Rami Topcular Mahallesi, Talimhane Caddesi, Apek Bilge İş Merkesi, No:105 Eyüp/İSTANBUL" adresinde mukim "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN"dır. “PORTAL”da sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" tarafından sağlanmaktadır.
1.3. Bu “PORTAL”’da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “PORTAL” hizmetlerinden yararlanan ve “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
1.4. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" 21/06/2010 tarihinde en son değişiklik yapılarak (Sürüm 1.0.) ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE : "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.doguskazan.com ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.
2.2. KULLANICI : “PORTAL”a ve/veya "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN VERİTABANI"na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.
2.3. LİNK : “PORTAL” üzerinden “PORTAL” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “PORTAL”a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.
2.4. İÇERİK : “PORTAL”dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.
2.5. "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN ARAYÜZÜ" : Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN VERİTABANI"ndan sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN"e ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.
2.6. DOĞUŞ MAKİNE KAZAN VERİTABANI : “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN"e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.
2.7. "ÜYE" : "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" tarafından “PORTAL” üzerinde tanımlanan "ÜYE"lik sürecini tamamlayarak; "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN"in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE"lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi "KULLANICI".
2.8. "ÜYE SÖZLEŞMESİ" : “PORTAL” dahilinde "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" ile "ÜYE" arasında üyelik kayıt sürecinde "ÜYE"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN", "ÜYE SÖZLEŞMESİ"ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "ÜYE"nin onayına sunabilir. Bu durumda "ÜYE" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

3. DOĞUŞ MAKİNE KAZAN HİZMETLERİ

3.1. "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN", "ÜYE"ler tarafından "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN VERİTABANI"na yüklenen içeriklerin "KULLANICILAR" tarafından “PORTAL” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve “PORTAL” üzerinden "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN"e ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.
3.2. "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine; ilanlarını yayımlama, sanal mağaza açma, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, "KULLANICILAR" ve/veya "ÜYE"lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “PORTAL” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri “PORTAL” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.
3.3. "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “PORTAL” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine “PORTAL” içerisinde "KULLANICILAR"ın "ÜYE"lerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.
3.4. "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN", "ÜYE"lerin “PORTAL” dahilinde yayımladıkları ilanlara ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer "ÜYE"ler tarafından “PORTAL” üzerinden "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN"e yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca “PORTAL” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da “PORTAL” üzerinden "ÜYE"lerinin hizmetine sunmaktadır.
3.5. "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN", "ÜYE"lerine “PORTAL” dahilinde gerçekleştirdiklere işlemlere, beğenilerini yönelik “PORTAL” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin diğer "ÜYE" ve "KULLANICI"ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.
3.6. "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN"in yetkisi dahilindedir. "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. DOĞUŞ MAKİNE KAZAN PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "KULLANICILAR" yalnızca hukuka uygun amaçlarla “PORTAL” üzerinde işlem yapabilirler. "KULLANICILAR"ın ve "ÜYE"lerin, “PORTAL” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
4.2. “PORTAL”, "ÜYE"ler tarafından "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN VERİTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin "KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" , "KULLANCI"lar tarafından görüntülenen "İÇERİK"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK"ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.
4.3. "KULLANICI" “PORTAL” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.4. “PORTAL” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; "ÜYE"ler tarafından oluşturulan ilanlardan ve "İÇERİK"lerden dolayı "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN"in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin,"DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.
4.5. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" e “PORTAL” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" , "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" e iletilen veya “PORTAL” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.
4.6. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, “PORTAL” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN"in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
4.7. "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" , “PORTAL” dahilinde sunulan hizmetleri ve “PORTAL” dahilinde erişilen "İÇERİK"leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" , bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.
4.8. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" tarafından yapabilir. "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "KULLANICI" veya "ÜYE"ye aittir.
4.9. "KULLANICI"lar, “PORTAL” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden "ÜYE" veya "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN"in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.
4.10. “PORTAL” üzerinden, "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" in kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara link verebilir. Bu link'ler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. “PORTAL” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" in herhangi bir sorumluluğu yoktur.
4.11. "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" , 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcı" olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.
4.12. "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" , “PORTAL”’ üzerinden "KULLANICILAR" veya "ÜYE"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME"leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “PORTAL”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
4.13. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN VERİTABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN VERİTABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak Sahibinden tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.
4.14. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.
4.15. “PORTAL” üzerinden yayınlanan ilanların, "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN ARAYÜZÜ"nün "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN"in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.
4.16. ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK"in "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN"in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.
4.17. ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN"in yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.
4.18. "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Sahibinden’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “PORTAL” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “PORTAL”nin (sınırlı olmamak kaydıyla "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN VERİTABANI", "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN"in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN"e ait ve/veya "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "KULLANICI"lar, "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" hizmetlerini, "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" bilgilerini ve "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN"in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dahilinde "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN"; "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" hizmetleri, "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" bilgileri, "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" telif haklarına tabi çalışmaları, "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" ticari markaları, "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. PORTAL KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"DOĞUŞ MAKİNE KAZAN", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Portal Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “PORTAL”’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Portal Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" işbu "Portal Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "ÜYELİK SÖZLEŞME”sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN"in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

"Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.


8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Portal Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" "DOĞUŞ MAKİNE KAZAN" tarafından “PORTAL” içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, işbu sözleşme hükümlerini “PORTAL”yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ""DOĞUŞ MAKİNE KAZAN", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “PORTAL” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Alışveriş Sepetim:
Sepetinizde 0 ürün var
Sepetinize Gidin
Önerilen Ürünler
2'li Çay Kazanı
1300 TL + KDV
En Beğenilenler
İstatistikler
Online : 124
Bugün : 468
Bu Ay : 26399
Bu Yıl : 26399
Toplam : 1236686

 
Bu site Alcom Yazılım E-Ticaret Paketi ile hazırlanmıştır.